Arbejdsgrupper

For at bofællesskabet kan fungere, må alle yde noget arbejde til vedligeholdelse, rengøring og nyanskaffelser. For at holde huslejen nede, har vi påtaget os vedligeholdelse i det omfang vi magter, så derfor skal alle voksne deltage i mindst én arbejdsgruppe. Udover den sociale værdi i at udføre arbejdet sammen, er der også et andet vigtigt aspekt i det, nemlig at vi sparer penge ved selv at gøre tingene. Vi har kun 200 viceværttimer om året, og de bliver faktisk anvendt til kontrol af vort varmeanlæg og til flyttetilsyn. Vi bør se sådan på det at 17% af den enkelte lejlighed ligger i fællesarealerne. Disse 17% har vi pligt til at holde, lige så vel som vi holder resten af vores egen lejlighed selv. Og alle bruger fælleshuset mere eller mindre, f.eks. bruger alle vaskehuset, og hvis man ikke vil være med til at vedligeholde fælleshuset, svarer det faktisk til, at man forventer, at de andre beboere skal holde 17% af ens lejlighed, uden selv at yde noget til gengæld.

For at få tingene til at glide i hverdagen, er der nedsat en lang række ansvars-/ arbejdsgrupper, der hver er ansvarlig for sit område.
Derudover har vi en gang om måneden en arbejdslørdag, hvor vi så kan løse større opgaver i fællesskab. Vi har en aktivitetskonto på kr. 25.000 om året, vi selv råder over. Størstedelen af disse penge bruges til at gøre godt med i arbejdsgrupperne.

Her kan du se, hvad de enkelte opgaverne i de enkelte arbejdsgrupper indeholder:

Repræsentantskabsgruppen, 5 pers.
• Repræsenterer Rumlepotten udadtil ved møder med andre afdelinger i Håndværkerparken og med ALBOA
• Sørger for afdelingens driftsregnskab ved gennemgang af edb-lister fra ALBOA i samarbejde med viceværten
• Sørger for bofællesskabets korrespondance
• Koordinerer arbejdsgrupper og sørge for at arbejdsgrupperne er bemandet optimalt samt sætter nyindflyttede ind i arbejdsopgaver
• Afholder Fællesmøder (Repgruppen)
• Indkøber og ajourfører årskalender
• Samarbejder med introgruppen omkring ventelisten og intromøder

Arbejdslørdag, 2 pers.

• Den ene person vælges som kasseansvarlig på det årlige beboermøde
• Koordinerer arbejdslørdagen, og sørger for til- og frameldingslister samt sedler om arbejdsopgaver til arbejdslørdagen
• Følger op på arbejdsopgaver
• Tjekker om der er købt materialer ind til arbejdslørdagen
• Fører regnskab med og udbetaler pengene

Aktivitetskassen, 1 pers.

• Denne arbejdsgruppe besættes ved valg på det årlige beboermøde
• Udbetaler penge til aktiviteter og holder regnskab med disse

Introduktionsmøder, 3 pers.

• Én af disse personer vælges til kontaktperson på det årlige beboermøde
• Indkalder til introduktionsmøder for interesserede personer og afholder disse møder i samarbejde med den ansvarlige for introduktion i rep.-gr.

Hjemmeside, Gavekasse, Førstehjælpskasse, 1 pers.

• Opdaterer og vedligeholder Rumlepottens hjemmeside
• Sørger for at få nye indflytteres fødselsdato på fødselsdagskalenderen, samt indkøber ny fødselsdagskalender
• Sørger for gaver ved store personlige begivenheder f.eks. bryllup, fødsel, uddannelse, runde fødselsdage.

Vicevært, 1 pers.

• Har kontakt med varmemesteren
• Reparerer det, han/hun selv kan, eller sørger for at indkalde håndværker til arbejdet
• Fører tilsyn med reparation af Rumlepottens maskinpark f.eks. vaske-maskiner, opvaskemaskine, ovn, græsslåmaskine
• Står for koder og låse i Rumlepotten, såvel private som fælles
• Samarbejder med værkstedsgruppen

Værksted, 1 pers.
• Tilsyn med værksted, vejledning af brug samt opsyn, vedligeholdelse, mærkning og sikring

Køkken, 1 pers.

• Fører tilsyn med udlån af værktøj, og vejleder i brug af værktøj
• Fører tilsyn med orden i værkstedet, og sørger for nyanskaffelser og vedligeholdelse samt mærkning og sikring af værktøj
• Samarbejder med viceværten

Madordningen, 1 pers.

• Udarbejder ugelister samt fører tilsyn med, at alle er skrevet rigtig på listerne
• Indfører nyindflyttere i systemet og laver særaftaler om deltagelsen i madordningen. Oplyser fællesmødet om særaftaler
• Indkøber og ajourfører årskalender
• Sørger for samtaler med folk, der i perioder er frameldt madordningen

Basisvarer tørt, 1 pers.

• Indkøber kolonialvarer til køkkenet
• Sætter varer på plads i kolonialrummet og renholder dette
• Fører regnskab for indkøbte varer samt private indkøb

Basisvarer grønt, 1 pers.

• Indkøber økologiske grønsager til madordningen
• Fører regnskab for indkøbte varer samt private indkøb

Økologisk kød, 1 pers.

• Indkøber økologisk kød til madordningen og private
• Rengør og holder orden i den gule fryser
• Fører regnskab med indkøb og salg af varer

Madkassen, 1 pers.

• Denne arbejdsgruppe besættes ved valg på det årlige beboermøde
• Fører regnskab for madordningen og laver budget for denne
• Udbetaler penge til de madansvarlige og basisvaregrupperne
• Opkræver privatgæld til madkassen og udbetaler privatoverskud til Rumlinge

Hallen, 3 pers.

• Sørger for rengøring af hal, krearum, puderum og trapper i hal
• Sørger for fælles reglement for ophold i hal og kommer med forslag til nye tiltag i hallen
• Køber nye legesager til hallen og sørger for, at de gamle bliver rengjort og vedligeholdt.

Vådrum, 3 pers.

• Gør rent i vaskerummet, på de to toiletter i hal samt baderum og sauna
• Fylder op med sæbe, toiletpapir og poser
• Sørger for fælles reglement til disse rum og kommer med forslag om nye tiltag på områderne

Balkonen, 1 pers.

• Gøre rent på balkon
• Foretager hovedrengøring af rummene 4 gange om året i samarbejde med arbejdslørdagen
• Fjerner og holder orden i genbrugstøjet

Haven, 6 pers.

• Holder fælles arealer omkring Rumlepotten og passer den fælles nytte- og prydhave
• Slår græs og klipper hæk på fællesarealerne
• Beskærer træer og buske
• Holder opsyn med kompostbeholderne og tømmer disse
• Holder orden i redskabsskuret og rengør dette
• Køber nye redskaber ind til Rumle-potten og mærker disse
• Holder styr på at der er fittings og slanger til brug i nyttehaverne og glasgangene
• Holder opsyn med indgangspartierne og holde orden på dette område
• Oplyser om brug af milepladsen og oplyser arbejdslørdagsgruppen om, hvornår milen skal uddeles i haverne på en arbejdslørdag
• Sørger for snerydning om vinteren

Ekstra nyttehave, 1 pers.

• Holder styr på fordeling af urtehaverne, og fører venteliste over dem, der gerne vil have en

Glasgangsgruppen, 2 pers.

• Spuler fællesfliser og murværket i glasgangen, samt vander Rumle-pottens fællesbede
• Holder glasgangen nogenlunde fri for utøj via økologisk bekæmpelse

Telefonliste, 1 pers.

• Ajourfører Rumlepottens telefonliste

Introduktion til genbrugsordningen, 1 pers.

• Informerer nyindflyttede om genbrugsordningen, samt giver gamle beboere opfriskende information

Nøgleansvarlige, 3 pers.

Ventelisten, 1 pers.

• Opskriver folk til intromøder via tlf. og mail (se hjemmesiden)
• Indkalder til intromøder
• Kontakt til Alboa omkring venteliste

Diversegruppen: (foreløbig)

• Forbeholdt folk med begrænset arbejdsevne
• Sørger for at digitalisere kvitteringer og gamle papirer/ referater, således at man kan søge i dem
• Kontakter Ribe flaskecentral, når containeren er fuld
• Sørger for opfyldning i 1.hjælpskas­serne i køkken og værksted
• Mærker linned og køkkengrej op
• Laver diverse skilte efter ønske fra de forskellige grupper
• Sørger for høst og nedfrysning/ henkogning af frugter fra fælleshaven.