Arbejdslørdag

Den sidste lørdag i hver måned er arbejdslørdag, dog ikke i juli eller december. På denne dag udfører beboerne det vedligeholdelsesarbejde som ligger ud over arbejdsgruppernes opgaver. Der kan f.eks. laves / bygges nye ting som legehus, tørrestativer, cykelskur og lignende. Arbejdslørdagen plejer at være et af de gode samvær i bofællesskabet, fordi vi her har mulighed for at udføre noget sammen, og samtidig kan se resultaterne vokse op omkring os. Erfaringen har vist, at jo større opgaver – jo større fællesskabsfølelse!

Arbejdslørdagen starter kl. 12.30 i spisestuen, hvor vi deler opgaverne imellem os over en kop kaffe / te før vi går i gang med opgaverne. Opgaver til arbejdslørdagen skrives på den seddel som arbejdslørdags-gruppen hænger på opslagstavlen. Vedligeholdelse af private haver og lejligheder er ikke normale arbejds-lørdagsopgaver. Ved tvivlsspørgsmål og undtagelser spørges fællesmødet.

Om eftermiddagen samles vi til kaffe og hjemmebagt kage og efter dagens slid samles vi så alle i spisestuen ca. kl. 18.00, hvor vi nyder en god middag i hinanden selskab (denne middag er gratis).