Optagelse


Ved udlejning af ledige boliger følger vi de for almennyttigt byggeri gældende regler. Vi gør det dog på en lidt speciel måde i bofællesskabet, idet boligerne lejes ud efter en særskilt venteliste, hvor man skal til introduktionsmøde i afdelingen inden det er muligt at komme på venteliste.

Det foregår således:
• Er du interesseret i en bolig i bofællesskabet, henvender du dig til afdelingens kontaktperson Linda Grundtvig på Mail og bliver skrevet op – i første omgang ikke til en bolig, men til et besøg i bofællesskabet.
• Vi vil så fra bofælleskabets side inviterer de interesserede til et besøg / introduktionsmøde herude, hvor du tilmelder dig ventelisten. På denne måde sikrer vi os, at du ved hvad du går ind til, og hvad det vil betyde at bo her.

Regler vedr. indflytning i Rumlepotten

Generelt
Man har krav på 1 værelse mere, end der er personer i husstanden, dog kan par uden børn godt få en 4-værelses lejlighed. Begge personer i et par skal til introduktionsmøde.
Ledige lejligheder tildeles ud fra en intern og en ekstern venteliste. Den interne går før den eksterne.
Tilflyttende kærester skal deltage i et introduktionsmøde.

Ekstern venteliste
At blive optaget på ventelisten kræver forudgående deltagelse i et introduktionsmøde i “Rumlepotten”. Dette gælder også, hvis man tidligere har været på ventelisten.
Ved tildeling af lejlighed ses på, hvem der har stået længst på venteliste – frem for hvem, der har laveste medlemsnummer. Hvis der er flere, der har stået på venteliste i lige lang tid, er det dog den med laveste nummer, der tilbydes lejligheden først.

Nye indflyttere prioriteres ud fra gældende regler fra ALBOA. Rumlepotten har dog en række regler i forbindelse med optagelse på ventelisten, de er som følgende:
– Folk fra tidligere introduktionsmøder står foran de fra det nye introduktionsmøde.
– Kærester, ægtefæller eller samlevere der skal bo i Rumlepotten skal deltage i introduktionsmøde.

Intern venteliste
Betingelsen for at man kan blive optaget på den interne venteliste er, at man afgiver en anden bolig i afdelingen. Dvs. at børn f.eks. ikke kan optages på ventelisten, hvis deres forældre bliver boende.
Ventelistens interne deltagere placeres således:
Lejlighedsindehavere efter den højeste anciennitet i “Rumlepotten”.
Hvis flere har lige høj anciennitet, er det den med det laveste bolignummer, som står først.

Vetoregel
Beboere I ”Rumlepotten” kan nedlægge veto imod indflyttere på ventelisten. Vetoet kan fremføres overfor rep.gruppen, der vurderer rimeligheden i vetoet. Evt. tvivl hos rep.gruppen behandles på et fællesmøde såfremt den, der har nedlagt vetoet, er indforstået hermed.

Ajourføring af ventelister
ALBOA ajourfører ventelisterne som offentliggøres på opslagstavlen i fælleshuset.

Fremleje
Ved fremleje udover 3 mdr. skal fremlejer først søges i ventelisterne. Hvis evt. fremlejer ikke findes her, skal interesserede følge de optagelsesregler, der gælder for den eksterne venteliste.
Ved fremleje/udleje fra 1 uge og op til 3 mdr., skal der ske en orientering herom – enten via fællesmøde eller opslag herom.