Historie

Højbjerg Andelsboligforenings hovedbestyrelse besluttede omkring 1980 at deltage i et forsøg med brugerstyret byggeri. I samarbejde med Arkitektgruppen i Aarhus og via midler fra Byggeriets Udviklingsråd blev der nedsat en forsøgsgruppe som kom til at bestå af en række beboere fra Højbjerg Andelsboligforening. Forsøgsgruppen kom til at bestå af 15 personer, hvis opgave var at udforme et mindre boligafsnit i Håndværkerparken som et brugerstyret byggeri.

Eksperimentets formelle målsætning var:
• at eksperimentere med brugerdeltagelse i planlægning af almennyttigt boligbyggeri
• at eksperimentere med bofællesskabet som en integreret del af almennyttigt byggeri
• at eksperimentere med den arkitektoniske udformning af bolig og bebyggelse, herunder bygge-, ressource- og energiteknik.

Det blev en langstrakt, men spændende fase gruppen kom til at gennemleve. Man var ude at besigtige andre bofællesskaber og man var endda ovre på Christiania for at bygge en bolig i målestok 1:1. Afdelingen, som består af 34 boliger, blev indviet ultimo 1985. De fleste boliger er mindre boliger, da hver bolig har afgivet 17% af boligarealet til fællesfaciliteter, således at fællesarealet i alt er på 20% af bebyggelsens samlede areal.

Oprindeligt var det planen at 2 stk. 1-rums boliger skulle bruges som krise-boliger, sådan at forstå, at opstod der problemer i det lille hjem, skulle mand eller kone have mulighed for i en periode at flytte hjemmefra. Denne tanke måtte imidlertid ret hurtigt opgives, idet afdelingen ”manglede” en lejeindtægt fra de 2 krise-boliger. Efter en del opstartsproblemer med bl.a. trussel om husleje-boycut kan det konstateres, at bofællesskabet i dag fungerer yderst fornuftigt.

Bofællesskabet Rumlepotten er det første brugerstyrede bofællesskab indenfor den almene sektor. Danske Arkitekters Landsforbund belønnede i 1985 Højbjerg Andelsboligforening med sit æres-kalejdoskop – som en påskønnelse for Højbjerg Andelsboligforenings indsats for boligbyggeriets miljøkvalitet – og for at have inddraget beboerne i planlægningen af en afdeling af Håndværkerparken i Holme.