Links

Affaldssortering i Aarhus
Sådan sorterer du dit affald (i følge Rumlepottens Husorden)

ALBOA
Almen Boligorganisation Aarhus. Fællesadministrationen Alboa er ikke en sammenlægning af de to boligforeninger Viby Andelsboligforening og Højbjerg Andelsboligforening. De to organisationer fortsætter som hidtil – med samme beboerdemokratiske opbygning og med samme vedtægter som hidtil. Rumlepotten hører under Afdeling 45. Her finder du referater og dagsordner fra ALBOAs repræsentantskabsmøder.

mit.alboa.dk kan man oprette et login til ‘Min side’, hvor man kan se al relevant information om ALBOA og som er ens kontakt med afdelingen og administrationen.

Oversigt over udlejning af lokaler i Håndværkerparken

Beboerbladet
Beboerbladet udgives af Boligselskabernes Landsforening og uddeles til alle, der bor i en almen bolig

Bofællesskab.dk
Fælles portal for bofællesskaber i Danmark

Boligselskabernes Landsforening
BL – Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen mere end en halv million boliger – eller næsten hver femte danske bolig. Boligerne er fordelt på 8.000 afdelinger.
Danmarks Almene Boliger udgiver en række pjecer, som henvender sig til folk, der bor i en almen bolig. Herunder kan man læse og downloade de enkelte pjecer:

Beboerdemokrati:
Medlem af organisationsbestyrelsen
Ny i afdelingsbestyrelsen

Boligen:
Ind-og fraflytning
Råderetten
Boligbytte og fremleje
At bo i en almen bolig

Penge og økonomi:
Boligstøtten 2023
Søg Boligstøtte hos borger.dk

Andet:
Spar el
Almene boliger – finansiering og husleje
Klimabolig – fremtidens byggeri

Havenyt.dk
Læs her hvordan man kan dyrke sin have på en mere miljøvenlig måde

Isabella De Maddalena
Isabella besøgte os i 2010, da hun studerede til fotojournalist i Århus. På hendes hjemmeside kan man se nogle af de billeder, hun tog af Rumlepotten.

Landsforeningen Praktisk Økologi

Økologiens Have i Odder

Økologisk Landsforening

Økologiske gårdbutikker og stalddørssalg – Østjylland

AARHUSbolig
Fælles ventelisteportal for alle almene boligorganisationer i Aarhus.